Flexible Building Systems

Vi forplikter oss til å ta bærekraft på alvor

Våre avdelinger

Hvordan skal FBS Group bidra til å redusere avtrykk i egen bransje?

Byggebransjen er i dag en mørk umoralsk sky som svever over kloden med et klimagassutslipp på omtrent 40 prosent av det totale utslippet globalt. Denne bransjen må endres mot det grønne skifte, om våre fremtidige generasjoner skal ha et sted å bo. Globaliseringen har bidratt til store verdiskapninger innen bygg og anlegg, men det tyder også på at denne utviklingen i tillegg er grunnen til at kloden i dag skriker om hjelp. Denne problemstillingen blir tatt seriøst fra den norske stat som fra 2023 til 2024 har bevilget 15 milliarder for en grønn omstilling i industrien.

FBSnor jobber for bærekraftig utvikling av stålbygg

FBSnor driver sin kjernevirksomhet innen stål og sandwichbygg. I arbeidet med gjennomgang av egen miljøpolicy har vi satt på agendaen at bærekraftige løsninger må utvikles for å kunne bidra til den globale dugnaden, men også at slike løsninger kan gi en økonomisk fordel. For at vi skal klare denne omstillingen må vi se på omgivelser fra nært til fjernt, vurdere strukturen i organisasjonen og se på hvordan implementering av en bærekraftig løsning er mest hensiktsmessig. I tillegg må vi ta med i betraktningen det økonomiske aspektet og at nye løsninger må være så økonomisk fordelaktig at vi fortsatt har livets rett i perioden før, under og etter en omstilling. Vi ser frem til å dele flere av våre planer om investeringer, satsning og utvikling av bærekraftige løsninger for våre produkter.

FBS Hallsystemer jobber for en bærekraftig plasthall

FBS Hallsystemer står stødig i den kontinuerlige oppgaven med å harmonisere vår kjernevirksomhet med miljøet. Vi er svært bevisste på den avgjørende rollen bærekraftige praksiser spiller, ikke bare for å styrke den globale miljødugnaden, men også for å oppnå økonomisk levedyktighet på lang sikt.

Vår tilnærming til å opprettholde fokus på våre selskapers miljøpolicy er forankret i en forpliktelse til å utvikle bærekraftige løsninger som ikke bare reduserer vårt miljømessige fotavtrykk, men som også styrker vår forretningsmodell. Dette krever kontinuerlig evaluering av våre kunders behov, vårt produktutvalg og hvordan implementeringen av bærekraftige praksiser best kan tjene våre kunder og optimalisere våre produkter.

Samtidig forstår vi at ethvert skifte mot bærekraft må balanseres med økonomiske realiteter. Derfor søker vi kontinuerlig etter løsninger som ikke bare er miljøvennlige, men også økonomisk fordelaktige på kort og lang sikt.

Vår forpliktelse til å stadig utforske innovative tilnærminger og løsninger for plast-/dukhall og tekniske tekstiler, understreker vårt engasjement for å være ledende innenfor en bærekraftig fremtid.

Siluetten av to personer som inngår en avtale foran en stålhall.