Fasaden av kontorbygg med lagerseksjoner på Amundrød i Larvik.

Kunde:

JVH Eiendom AS

Leveranse:

Isolert stålhall

Kombinasjonsbygg lager og kontor Amundrød, Larvik

Spesifikasjoner

  • Stålhall størrelse: 24x42x6m

  • Isolert stålbygg inndelt i seksjoner fra 144 til 432 m2

  • Grunnarbeid og betongarbeid

  • Porter, dører og glassfasader

  • Trapper og messaniner med glassrekkverk

FBS nor har gjennomført leveranse på et isolert kombinasjonsbygg lager og kontor inndelt i seksjoner far 144 til 432 m2 for kunde JVH Eiendom AS.  På dette prosjektet har FBSnor hatt ansvaret for den total leveranse fra grunn og betongarbeid, til stålkonstruksjon, vvs, elektro/belysning, til montasje av sandwichelementer, taktekking, montasje av porter og dører, glassfasader, blikkenslagerarbeider, asfaltering, samt bygging av trapper og messaniner med glassrekkverk.

Flere referanser