Bygg for båtopplag og verksted Risør utvendig.

Kunde:

Risør Båtsenter AS

Leveranse:

Isolerte stålhall

Bygg for båtopplag og verksted Risør

Spesifikasjoner

  • Isolert lagerbygg til båtopplag størrelse: 27x44x10,5m

  • Isolert verkstedbygg størrelse: 20x20x6m

  • Porter og dører

  • Messanin for ventilasjonsanlegg

  • Reoler til båtlagring

FBSnor har gjennomført leveranse på et isolert lagerbygg til båtopplag på 27x44x10,5 og et isolert verkstedbygg på 20x20x6m for kunde Risør Båtsenter AS.  På dette prosjektet har FBSnor hatt ansvaret for leveranse og utførelse av stål, sandwich veggelementer, Sandwich takelementer, porter, dører, blikkenslagerarbeider, innredningsarbeider, messanin for ventilasjonsanlegg samt levering av reoler til båtlagring.

Flere referanser