Som miljøfyrtårn forplikter FBS group seg til å ta bærekraft på alvor.

Som Miljøfyrtårn forplikter vi oss til å ta bærekraft på alvor.

07/03/2024

Bygg- og anleggsbransjen er ikke akkurat kjent for å være bærekraftig, derfor er det ekstra viktig for oss i FBS Group å ha et bevisst forhold til hvordan vi kan være pådrivere til å redusere avtrykket i egen bransje. Vi har jobbet mye med egen miljøpolicy og med miljøfyrtårn-sertifisering på plass for alle våre avdelinger, setter vi nå riktig fot foran med en forpliktelse for fremtiden. Med definerte verktøy og virkemidler skal vi aktivt følge med på, og måle påvirkning av egne tiltak. Det er viktig for oss å gjøre vårt for å skape en mer bærekraftig bransje, samtidig som vi viser våre kunder og samarbeidspartnere at miljøet er noe vi tar på alvor.

Gjennom leveranse av materialer med god kvalitet og lang levetid, og et forretningsmessig miljøhensyn som øker gjennomføring av tiltak på reduksjon av avfall, skal vi gjøre vårt for å stadig gjøre vårt avtrykk mindre.