Ferdigstilt kombinasjonsbygg med lager og kontor, levert av FBSnor på Nannestad.

Kunde:

Kilab AS / AF Håndverk

Leveranse:

Isolert stålhall

Kombinasjonsbygg lager og kontor, Nannestad

Spesifikasjoner

  • Kontordel: 10x25m i 2 etasjer

  • Lagerdel:  22,5x24m

  • Gangbro og messanin

  • Porter, dører og vinduer

FBSnor har gjennomført leveranse av isolert stålhall på Nannestad. Dette er et kombinasjonsbygg med lager og kontor, over 2 etsajer med gangbro og messanin. I dette prosjektet har FBSnor hatt leveranse og montasje av stål, sandwich, taktekking, porter, dører, hulldekker, gangbro, messanin og blikkenslagerarbeid.

Flere referanser